Tổng hợp file ISO Windows cài đặt VPS

Mình cũng thường xuyên phải dùng tiện thể mình copy bài này từ MMO cho mọi người dùng chung. File nằm trên acccount premium mọi người cứ dùng thoải mái nhưng đừng share và phá ra ngoài forum kẻo hỏng nhé.

Lưu ý: Có một số người nhầm lẫn giữa link Directlink bình thường, Vultr chỉ nhận link Direct thôi nhé, add link thường vào là báo lỗi.

Tất cả bản windows dưới đây đều là trial 180 days (ngoại trừ windows 7) active lên là dùng được luôn. Trong file ISO đã tích hợp Drivers Virtio để có thể cài trên server của Vultr

Chi tiết cách cài đặt mọi người tham khảo Tại Đây

Windows 7 Ultimate https://onedrive.live.com/download?cid=3E4CB7C2FB780EFF&resid=3E4CB7C2FB780EFF!106&authkey=APvbA_-p-75hUjo

Windows 8 Enterprise https://onedrive.live.com/download?cid=E621C6678B06E5AE&resid=E621C6678B06E5AE!106&authkey=ABQyUkN0a2O9bc4

Windows 10 Enterprise https://onedrive.live.com/download?cid=2CD2337B647366A4&resid=2CD2337B647366A4!106&authkey=AAllZmdYCpnfAX0

Windows 2008 https://onedrive.live.com/download?cid=1C94A59631307B70&resid=1C94A59631307B70!106&authkey=AI5G57ALGA0xiwg

Windows 2012 https://onedrive.live.com/download?cid=C4F2460405E38D04&resid=C4F2460405E38D04!106&authkey=ABYQK1n-Qf8t2u0

Nguồn : https://mmo4me.com

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIGN UP TO RECEIVE E-MAIL

Sign up for newsletters to update interesting articles and HOT news via email

Successful registration Please Check Mail to confirm!

An error occurred, Please try again!