Category Archives: Survey

Kinh nghiệm trả lời khảo sát kiếm tiền online

Hầu hết các cuộc kiếm tiền khảo sát đều có phần mở đầu là những câu hỏi về giới tính, độ tuổi, thu nhập hàng năm, … Mục đích của chúng là phân loại người khảo sát xem có phù hợp hay không? Nếu bạn không trả lời phù hợp bạn sẽ bị loại ngay lập tức  -đồng nghĩa là bạn bị miss khảo sát và không kiếm được tiền từ khảo sát đó nữa.

VD :  Như bạn tham gia khảo sát về hàng mỹ phẩm mà bạn trả lời giới tính là nam thì bạn tạch đến 80% rồi, hoặc bạn trả lời năm sinh của bạn còn quá trẻ dưới 18 tuổi thì tỉ lệ tạch lên đến 99% luôn, do đó bạn cần tư duy 1 chút về các câu khảo sát như: Khảo sát này hỏi về lĩnh vực gì? đối tượng khảo sát thuộc độ tuổi nào và nếu là người cần khảo sát thì họ cần những gì của người tham gia khảo sát này,….

Tiếp theo là những lưu ý cực kì quan trọng cho việc trả lời khảo sát?

Hướng dẫn kiếm tiền trên trang Lifepoint

Lifepoint bắt đầu từ năm 2017, Lightspeed bắt đầu hợp nhất Global Test Market và MySurvey thành Lifepoint, các cuộc khảo sát trung bình mất khoảng 15 phút để hoàn thành và cho bạn 100 điểm khoảng 1$

I.Đăng ký tài khoản trên trang Lifepoint :

SIGN UP TO RECEIVE E-MAIL

Sign up for newsletters to update interesting articles and HOT news via email

Successful registration Please Check Mail to confirm!

An error occurred, Please try again!