Tag Archives: WalletBitcoin

Hướng Dẫn Tạo Ví Bitcoin Xapo

Click Vào Đây để đăng ký
Chọn OPEN A XAPO ACCOUNT 

Điền đầy đủ các thông tin rồi ấn NEXT

Nhập vào mã Pin ( gòm 4 chữ số ),Mật khẩu của bạn,Mã xác nhận
Chọn CREATE AN ACCOUNT

Vào hòm thư  xác nhận Mail vậy là bạn đã có 1 ví Bicoin Xapo

Chúc bạn thành công !

Hướng Dẫn Tạo Ví Bitcoin Blockchain

Click Vào Đây để đăng ký:

Chọn Start A New Wallet ( Bắt đầu 1 ví mới )

Điền Đầy đủ các thông tin

SIGN UP TO RECEIVE E-MAIL

Sign up for newsletters to update interesting articles and HOT news via email

Successful registration Please Check Mail to confirm!

An error occurred, Please try again!