Tag Archives: SolidTrustPay

Hướng Dẫn Đăng Ký SOLIDTRUSTPAY (STP)

SolidTrustPay (STP) là hệ thống thanh toán uy tín trên mạng tương tự như Paypal, Alertpay(Payza) .v..v… SolidTrustPay đăng ký tại Canada từ năm 2006 và tôn theo các quy định tài chính trong luật Canada. Đây cũng là một trong những phương thức thanh toán mà nhiều trang web kiếm tiền trên mạng chấp

Click Vào Banner Để Đăng Ký Thank

Click Sign up để bắt đầu đăng ký

Bạn có thể chuyển đổi sang ngôn ngữ Tiếng Việt nếu cần thiết băng cách Click vào “Select Language” chọn “vietnamese

Tích vào “PERSONAL” sau đó chọn Submit

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây  rồi chọn SIGN UP

Sau khi đăng kí xong hệ thống báo yêu cầu mở mail kích hoạt tài khoản và nhập câu trả lời cho câu hỏi bí mật là ok.

Sau khi đăng kí xong với STP bạn có thể dùng tài khỏan của mình tham gia nhiều chương trình trên mạng. Bạn có thể chuyển, nhận tiền tối đa là $500 trong 1 ngày. Nếu có nhu cầu sử dụng nhiều hơn bạn phải verify tài khoản.Bạn có thể tham khảo thêm Hướng Dẫn Verify STP Tại Đây

SIGN UP TO RECEIVE E-MAIL

Sign up for newsletters to update interesting articles and HOT news via email

Successful registration Please Check Mail to confirm!

An error occurred, Please try again!