Proof March-2018

Proof March-2018

29.03.2018  Clickformoney.biz  2.39$(Proof ) 9.03.2018  Woodptc.com  0.04$(Proof ) 27.03.2018  Cliquo.net  1.73$(Proof 2) 6.03.2018  Deep-bux.us  0.23$(Proof 2) 26.03.2018  Tucon.net  0.15$(Proof 4) 25.03.2018  Clixuniverse.com  1.73$(Proof 6) 25.03.2018  Deep-bux.us  1.93$(Proof 11) 25.03.2018  Surfbtc.com  1023Sat(Proof ) More »

Proof February-2018

Proof February-2018

28.02.2018  Deep-bux.us  0.08$(Proof 3) 24.02.2018  Deep-bux.us  0.08$(Proof ) 20.02.2018  Stairbux.com  0.42$(Proof 4) 17.02.2018  Cliquo.net  1.77$(Proof ) 12.02.2018  Lisbonclix.com  0.01$(Proof ) 11.02.2018  Ptcclikz.com  4.23$(Proof 3 ) 06.02.2018  Youcan5star.com  3.13$(Proof 5 ) 02.02.2018  Paidtoclick.in  More »

Proof January-2018

Proof January-2018

31.01.2018  Paidtoclick.in  0.98$(Proof 12 ) 28.01.2018  Strongbux.net  2.01$(Proof 4 ) 23.01.2018  Btcclicks.com  0.15404mBTC(Proof 18 ) 21.01.2018  Btc4bux.com  0.29768mBTC(Proof 6 ) 18.01.2018  Jillsclickcorner.com  1.12$(Proof 12 ) 17.01.2018  Tucon.net  1.12$(Proof 3 ) 13.01.2018  Delumis.com  More »

Proof December-2017

Proof December-2017

30.12.2017  Clix4btc.com  0.24537mBTC(Proof 8 ) 30.12.2017  Hashptc.com  0.01$(Proof ) 29.12.2017  Delumis.com  0.26543mLTC(Proof 4) 29.12.2017  Autostop4clix.com  1.31$(Proof 8) 29.12.2017  Delumis.com  0.17748mLTC(Proof 3) 28.12.2017  Heedyou.com  1.08(Proof 9) 28.12.2017  Heedyou.com  1.01(Proof 10) 18.12.2017  Delumis.com  0.15495mLTC(Proof More »

Proof November-2017

Proof November-2017

30.11.2017  Pplinq.com  0.16$(Proof ) 30.11.2017  Choiceclix.com  0.01$(Proof ) 30.11.2017  Ads4btc.com  0.66301mBTC(Proof 6) 29.11.2017  Adbtc.top  0.4mBTC(Proof 8) 23.11.2017  Yougetprofit.com  7.6$(Proof 12) 23.11.2017  Paidverts.com  1.66$(Proof 15) 19.11.2017  Strongbux.net  2.12$(Proof 3) 17.11.2017  Diamondtask.net  1.49$(Proof 10) More »

 

Các phím tắt dùng soạn thảo bài đăng

Blogger có một vài phím tắt quen thuộc được dùng trong khi soạn thảo. Các phím tắt này hoạt động trên Internet Explorer 5.5 và trên Mozilla Firefox 0.9 trở lên, có thể làm việc với một số trình duyệt khác. Dưới đây là một số phím tắt:

Ctrl + b = In đậm chữ
Ctrl + i = In nghiên chữ
Ctrl + l = Chọn khối ( dùng trong chế độ soạn thảo HTML )
Ctrl + z = Undo
Ctrl + y = Redo
Ctrl + Shift + a = Chèn liên kết
Ctrl + Shift + p = Xem trước bài đăng
Ctrl + d = Lưu nháp (Lưu chưa xuất bản)
Ctrl + p = Xuất bản
Ctrl + s = Chọn lưu vào một thời điểm (Nội dung bạn gõ tự động được lưu nháp)

Chúc các bạn thành công !

Top PTR và PTC

Top PTR và PTC

Tạo 3 Cột Phần tử ở phần Footer của Template

1.Đăng nhập vào Blogger > Layout > Edit HTML (không cần Mở rộng Mẫu tiện ích).
2.Thay thế thẻ <b:section class=’footer’ id=’footer’/&gt; bằng đoạn code dưới đây :

<div id=’customize-footer-column’>
<div id=’Footer1′ style=’width: 30%; float: left; margin:0; text-align: left;’>
<b:section class=’footer-column’ id=’Col1′ preferred=’yes’ style=’float:left;’>
</b:section>
</div>
<div id=’Footer2′ style=’width: 40%; float: left; margin:0; text-align: left;’>
<b:section class=’footer-column’ id=’Col2′ preferred=’yes’ style=’float:left;’>
</b:section>
</div>
<div id=’Footer3′ style=’width: 30%; float: right; margin:0; text-align: left;’>
<b:section class=’footer-column’ id=’Col3′ preferred=’yes’ style=’float:right;’>
</b:section>
</div>
<div style=’clear:both;’/>
</div>

3.Tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn code này ngay bên trên

Tạo chức năng Hide/Show nội dung với Javascript

1.Đăng nhập vào Blogger > Layout > Edit HTML (không cần Mở rộng Mẫu tiện ích).
2.Dán đoạn code dưới đây vào ngay trên thẻ </head> :

<style type=”text/css”>
.commenthidden {display:none}
.commentshown {display:inline}
</style>
<script type=”text/Javascript”>
function togglecomments (postid) {
var whichpost = document.getElementById(postid);
if (whichpost.className==”commentshown”) { whichpost.className=”commenthidden”; } else { whichpost.className=”commentshown”; }
} </script>

3.Save lại template. Vậy là bạn đã thiết lập chế độ Hide/Show cho Blog.
4.Để sử dụng chức năng trong bài viết, bạn chèn đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo :

SIGN UP TO RECEIVE E-MAIL

Sign up for newsletters to update interesting articles and HOT news via email

Successful registration Please Check Mail to confirm!

An error occurred, Please try again!