Đăng ký tài khoản Vultr mới bằng Paypal

Hình thức đăng ký bằng Paypal, để kích hoạt tài khoản thì bạn phải nộp tối thiểu $5 từ Paypal, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán VPS sau khi dùng hết số tiền $50 do Vultr tặng

Bước 1 : Đăng ký tài khoản mới Xem Tại Đây

Bước 2 : Nhập thông tin thanh toán Paypal

Trong phần này bạn chọn mục Paypal và chọn Other và nhập số tiền $5 hay lớn hơn nếu thíchhình hiển thị $25 là chương trình cũ – Từ đầu 2019 bạn được tặng $50

Sau đó chọn Pay with Paypal để chuyển sang cổng thanh toán Paypal, bạn hãy đăng nhập tài khoản Paypal để hoàn tất nộp tối thiểu $5 vào tài khoản Vultr.

Tiếp tục kết nối tài khoản Twitter Xem Tại Đây để nhận thêm $3 Credits nữa. Như vậy với $5 paypal nộp vào, cùng $50 tặng thêm và $3 này, bạn có $58 credits

(Visited 34 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIGN UP TO RECEIVE E-MAIL

Sign up for newsletters to update interesting articles and HOT news via email

Successful registration Please Check Mail to confirm!

An error occurred, Please try again!