Proof March-2018

Proof March-2018

29.03.2018  Clickformoney.biz  2.39$(Proof ) 9.03.2018  Woodptc.com  0.04$(Proof ) 27.03.2018  Cliquo.net  1.73$(Proof 2) 6.03.2018  Deep-bux.us  0.23$(Proof 2) 26.03.2018  Tucon.net  0.15$(Proof 4) 25.03.2018  Clixuniverse.com  1.73$(Proof 6) 25.03.2018  Deep-bux.us  1.93$(Proof 11) 25.03.2018  Surfbtc.com  1023Sat(Proof ) More »

Proof February-2018

Proof February-2018

28.02.2018  Deep-bux.us  0.08$(Proof 3) 24.02.2018  Deep-bux.us  0.08$(Proof ) 20.02.2018  Stairbux.com  0.42$(Proof 4) 17.02.2018  Cliquo.net  1.77$(Proof ) 12.02.2018  Lisbonclix.com  0.01$(Proof ) 11.02.2018  Ptcclikz.com  4.23$(Proof 3 ) 06.02.2018  Youcan5star.com  3.13$(Proof 5 ) 02.02.2018  Paidtoclick.in  More »

Proof January-2018

Proof January-2018

31.01.2018  Paidtoclick.in  0.98$(Proof 12 ) 28.01.2018  Strongbux.net  2.01$(Proof 4 ) 23.01.2018  Btcclicks.com  0.15404mBTC(Proof 18 ) 21.01.2018  Btc4bux.com  0.29768mBTC(Proof 6 ) 18.01.2018  Jillsclickcorner.com  1.12$(Proof 12 ) 17.01.2018  Tucon.net  1.12$(Proof 3 ) 13.01.2018  Delumis.com  More »

Proof December-2017

Proof December-2017

30.12.2017  Clix4btc.com  0.24537mBTC(Proof 8 ) 30.12.2017  Hashptc.com  0.01$(Proof ) 29.12.2017  Delumis.com  0.26543mLTC(Proof 4) 29.12.2017  Autostop4clix.com  1.31$(Proof 8) 29.12.2017  Delumis.com  0.17748mLTC(Proof 3) 28.12.2017  Heedyou.com  1.08(Proof 9) 28.12.2017  Heedyou.com  1.01(Proof 10) 18.12.2017  Delumis.com  0.15495mLTC(Proof More »

Proof November-2017

Proof November-2017

30.11.2017  Pplinq.com  0.16$(Proof ) 30.11.2017  Choiceclix.com  0.01$(Proof ) 30.11.2017  Ads4btc.com  0.66301mBTC(Proof 6) 29.11.2017  Adbtc.top  0.4mBTC(Proof 8) 23.11.2017  Yougetprofit.com  7.6$(Proof 12) 23.11.2017  Paidverts.com  1.66$(Proof 15) 19.11.2017  Strongbux.net  2.12$(Proof 3) 17.11.2017  Diamondtask.net  1.49$(Proof 10) More »

 

Uswarriors.club


Bonus 1.3$ in Purchase balance

 • Site Name: https://Uswarriors.club
 • Script Used : Evolution Script
 • Site Launched in April-04-2019
 • Pay Per Click 50%
 • Pay Per Ref Click 15%
 • Minimum Payout is $4
 • Payments via Paypal | PerfectMoney | Payeer

Manpay.Info


►Free Membership Platinum 30 Days For First 20.000 Members

 • Site Name: http://Manpay.Info
 • Script Used : Evolution Script
 • Site Launched in April-04-2019
 • Pay Per Click 50%
 • Pay Per Ref Click 5%
 • Minimum Payout is $2
 • Payments via PerfectMoney | Bitcoin | Payeer

Adclixxer.com


Bonus 0.5$ in Purchase balance

 • Site Name: http://Adclixxer.com
 • Script Used : Evolution Script
 • Site Launched in April-04-2019
 • Pay Per Click $0.001
 • Pay Per Ref Click 20%
 • Minimum Payout is $2.5
 • Payments via PerfectMoney | Bitcoin | Payeer
 • Country Vietnam is blocked

The Details AdPack :

Josbux.com


Bonus 1.5$ in Purchase balance

 • Site Name: http://Josbux.com
 • Script Used : Evolution Script
 • Site Launched in April-04-2019
 • Pay Per Click $0.00075
 • Pay Per Ref Click 15%
 • Minimum Payout is $1
 • Payments via PerfectMoney | Bitcoin | Payeer

Clix4x.Com

 • Site Name: http://clix4x.com
 • Script Used : Evolution Script
 • Site Launched in April-24-2019
 • Pay Per Click $0.001
 • Pay Per Ref Click 100%
 • Minimum Payout is $0.1
 • Payments via PerfectMoney

Infinityptc.com

 • Site Name: http://www.infinityptc.com
 • Script Used : Evolution Script
 • Site Launched in April-04-2019
 • Pay Per Click 50%
 • Pay Per Ref Click 5%
 • Minimum Payout is $0.01
 • Payments via Paypal | PerfectMoney

Frogbux.com

 • Site Name: http://Frogbux.com
 • Script Used : Evolution Script
 • Site Launched in Mar-28-2019
 • Pay Per Click $0.002
 • Pay Per DR Click 25%
 • Pay Per RR Click 50%
 • Minimum Payout is $2
 • Payments via Paypal | PerfectMoney | Payeer
 • Country Vietnam is blocked

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL

Đăng kí bản tin để cập nhật bài viết và các thông tin HOT hấp dẫn qua email

Đăng ký thành công vui lòng Check Mail để xác nhận !

Đã xảy ra lỗi vui lòng thử lại !